Hanatan花

Không trang nhã như hoa đào nhưng vẫn đẹp một cách riêng

Khoe sắc thắm, đẹp nét son

Một ngày sau mưa